BİZ SİZİ
ARAYALIM

İstanbul'da çok özel bir yaşam için
formu doldurun biz sizi arayalım.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gelecek Yapı, iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.
Gelecek Yapı Kişisel Verilerin Korunması Politikası‘nı okudum, onaylıyorum. Kişisel verilerim söz konusu Politika ’da belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim.
Gelecek Yapı’nın stoklarla sınırlı kampanyada değişiklik hakkı saklıdır.
BİZ SİZİ ARAYALIM